Thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

0
414

Nhà nước ta trong các năm vừa qua luôn chú trong quan tâm đến chính sách thu hút nguồn vốn và các loại tài nguyên khác từ nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, vì thế các thủ tục liên quan đến Đầu tư nước ngoài luôn luôn được nh ững nhà đầu tư nước ngoài quan tâm để có thể tiến hành đầu tư ở Việt Nam một cách thuận lợi, nhanh chóng và ít rủi ro về tài chính ban đầu nhất. Vì thế việc nắm rõ các thủ tục về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có thể nói và việc vô cùng quan trọng đối với các Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu cũng như đã có kinh nghiệm khi đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

I. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP Là các tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu đầu tư theo phiên bản thành lập Công ty tại Việt Nam

II. HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI:

1. Văn bản khuyến cáo cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu I-3. Nhà đầu tư tư vấn giáo dục cách ghi các mẫu giấy tờ trên tại phụ lục IV-1 của Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

2. Báo cáo sức mạnh tài chính của Nhà đầu tư do Nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm [nội dung thông báo phải phản ánh rõ nguồn vốn đầu tư mà Nhà đầu tư sử dụng để đầu tư và Nhà đầu tư có đủ tính năng tài chính để thực hiện dự án. Nhà đầu tư có thể nộp kèm xác thực số dư tài khoản ngân hàng (đối với Nhà đầu tư cá nhân) hoặc Báo cáo tài chính (đối với nhà đ ầu tư là pháp nhân để chứng minh).

3. Dự thảo Điều lệ Công ty tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp (Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty Cổ phần). Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp phải có đầy đủ chữ ký – Người đại diện theo pháp luật, của chủ sở hữu công ty, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với doanh nghiệp TNHH – Người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập đối với doanh nghiệp cổ phần (Nội dung điều lệ phải đầy đủ theo luật tại Điều 22 Luật Doanh nghiệp).

4. Danh sách thành viên tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp (theo mẫu I-8 hoặc I-9 của Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 21/9/2006 hoặc mẫu II-4 của Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đ ầu tư)

❆❆❆ Thông tin chi tiết ❆❆❆
Website 
Bất Động Sản Propzy Việt Nam  ⇚⇚⇚ Click Ngay
Liên hệ : (028) 73 066 099
Email : vietnam@propzy.com
◙  Pinterest Propzy xem tại đây