Thị trường bất động sản hiện nay thế nào

0
461

Vai trò

Thị trường BĐS gắn kết với một lượng tài sản lớn cả về kích thước kích thước và giá trị của mọi mặt trong nền kinh tế quốc dân hiện nay. Thị trường này là nguồn không thể thiếu bổ sung cho ngân sách nhà nước. Thực tế cũng cho thấy tỷ trọng BĐS trong tổng số của cải xã hội ở các nước có khác nhau nhưng thường chiếm trên dưới 40% lượng của cải vật chất của mỗi nước. Các sinh hoạt liên quan đến BĐS chiếm tới 30% tổng sinh hoạt của nền kinh tế.

Thị trường BĐS có quan hệ chính xác với các thị trường tài chính, thị trường tín dụng, thị trường lao động, thị trường xây dựng… do vậy, thị trường BĐS có tính năng kích thích phát triển sản xuất, trao đổi ở các thị trường khác. Tuy nhiên cũng chịu ảnh hưởng qua lại từ các thị trường này

Không duy nhất kích thích sản xuất phát triển, tăng ngân sách nhà nước, thị trường BĐS còn trang bị một lượng lớn nhà ở và văn phòng phục vụ cho nhu cầu dân cư trong hiện tại và tương lai.

Phân loại

Có mọi cách phân khúc thị trường BĐS, nhìn chung duy nhất mang tính năng tương đối Trên góc độ quản trị nhà nước, đáng lưu ý nhất là cách phân khúc theo thứ tự thời gian BĐS tham dự thị trường (các cấp thị trường), trong đó:

 Thị trường cấp 1: thị trường chuyển nhượng, giao hoặc cho thuê quyền sử dụng đất (còn gọi là thị trường BĐS sơ cấp).

 Thị trường cấp 2: Thị trường xây dựng công trình để bán hoặc cho thuê.

 Thị trường cấp 3: Thị trường bán hoặc cho thuê lại các công trình đã được mua hoặc thuê.

Môi giới bất động sản

Môi giới được hiểu đơn giản là sinh hoạt trung gian, làm cầu nối trong đàm phán và phân phối thương mại. Hoạt động môi giới thường được trả công theo một xác suất nhất định nào đó trên tổng giá trị hợp đồng đàm phán và giao dịch, được gọi là hoa hồng. Trong một phân phối BĐS, chính các quyền liên quan đến BĐS mới được luân chuyển, chuyển số trong quá trình phân phối chứ không phải là BĐS như mọi người lầm tưởng. Vì vậy có thể hiểu: “Môi giới bất động sản là sinh hoạt của chủ thể (một cá nhân, một hãng hay một tổ chức) làm trung gian cho hai hoặc mọi chủ thể khác, thiết lập các phân phối thương mại mục đích các đối tượng là các quyền hạn khác nhau liên quan đến bất động sản dẫn tới sự thay đổi ở vấn đề pháp lý và thực dụng của bất động sản đó”.3