SỰ ĐA DẠNG VỀ SINH HỌC CỦA ÚC

0
964

SỰ ĐA DẠNG VỀ SINH HỌC CỦA ÚC

Các sinh vật đa dạng của Úc bao gồm nhiều dạng – những loại thực vật, động vật và vi sinh vật, các loại gien mà chúng có, và hệ sinh thái mà chúng chiếm một phần. Hệ thống này không tĩnh mà luôn luôn thay đổi, gia tăng do sự thay đổi về gien các quá trình tiến hóa, cũng như suy giảm do các quá trình như sự suy thoái môi trường sống, sự giảm sút số lượng hay sự tuyệt chủng.

Hàng triệu năm cô lập đối với các lục địa khác đã làm cho các loài thực vật và động vật của Úc tiến hóa theo những cách khác hẳn với những nơi khác trên thế giới. Kết quả là có một tỉ lệ lớn các loài của Úc không có mặt ở bất kỳ nơi nào khác. Ớ cấp độ về loài, có khoảng 82% động vật có vú, 45% các loài chim trên đất liền, 85% các loài cây có hoa, 89% các loài bò sát, và 93% các loài ếch chỉ được tìm thấy ở Úc. Nơi đây cũng phong phú về một số nhóm của loài, chẳng hạn như giống cây keo (acacia) bao gồm tới 1070 loài khác nhau. Một số loài của Úc có những con có cấu trÚc gien khác nhau rõ rệt.

Các hoạt động của con người đã làm thay đổi hệ sinh thái của Úc từ khoảng 50.000 năm trước, nhưng tốc độ và qui mô của sự thay đổi đã gia tăng từ khi người Âu đến định cư ở đây, khoảng 200 năm về trước. Các khu vực ôn đới của Úc và hệ sinh thái quanh bờ biển đã bị thay đổi trầm trọng, nhiều vùng đầm lầy đã bị suy thoái, và hầu hết các khu vực trên đất Úc đã bị biến đổi ở một quy mô nào đó, bởi những nhân tố nào đó, trong đó có cả việc đưa các thực vật và động vật ở nơi khác đến. Kết quả là một sự suy thoái trong sự phân phối và số lượng của nhiều loài.

SỰ ĐA DẠNG VỀ SINH HỌC CỦA ÚC

Duy trì sự phong phú về sinh vật không chỉ đơn thuần là bảo vệ đời sông hoang dã và môi trường của chúng trong các khu bảo tồn thiên nhiên. Công việc ở đây còn bao gồm việc sử dụng lâu dài các nguồn tài nguyên sinh vật và bảo vệ các hệ thống hỗ trợ cho cuộc sống của chúng. Việc quản lý hệ sinh thái của tất cả các môi trường đất và biển của Úc là thiết yếu cho việc bảo tồn sự phong phú về sinh vật tại đây.

Lợi ích của việc bảo tồn sự phong phú của sinh vật là rất lớn. Sự phong phú của sinh vật là một nguồn chính để thỏa mãn nhu cầu của con người và tạo cơ sở cho việc thích nghi với những môi trường thay đổi. Một môi trường phong phú về sinh vật cho con người một dải rộng các chọn lựa trong những hoạt động kinh tế, trong việc nuôi dưỡng sự thịnh vượng của con người và trong việc thích nghi với những thay đổi.

Các loài sinh vật trên thế giới đã cung cấp cho con người thực phẩm, nhiều loại thuốc men và các sản phẩm công nghiệp. Chẳng hạn như nghề cá, nghề rừng và ngành công nghiệp về hoa dại lệ thuộc vào việc thu hoạch những nguồn tài nguyên sinh vật trong thiên nhiên. Trong một môi trường phong phú về sinh vật, có một phạm vi rộng cho việc phát triển các loại hoa màu mới hay cải thiện những loại hoa màu cũ.

Tuy nhiên, những lợi ích từ việc bảo vệ sự phong phú về sinh vật của Úc không phải chỉ giới hạn trong nguồn tài nguyên về mùa màng – nó còn bao gồm cả việc dự trữ và duy trì cả một tầm rộng những dịch vụ về sinh thái. Sự bảo trì các chu trình thủy học (việc nạp lại nước ngầm, bảo vệ các đường phân nước), điều chỉnh khí hậu, bảo vệ sự màu mỡ của đất, chống xói mòn, dự trữ và quay vòng chất dinh dưỡng, phá hủy và hấp thu các chất ô nhiễm, là một số các dịch vụ loại này. Những hoạt động này là cơ sở cho chất lượng đời sông và nền kinh tế, nhưng chúng thường chưa được đánh giá đúng mức.

Một lợi ích khác của việc bảo tồn là tránh những chi phí ngày một gia tăng qua sự suy thoái hệ thống sinh thái. Mặc dù việc đo lường là khó khăn, người ta cũng đã ước lượng được là sự suy thoái đất gây tốn chi phí khoảng 1 tỉ Đô la mỗi năm.

Úc có chuyên môn cao trong việc quản lý một dải rộng các loài sinh vật, các môi trường sống và hệ sinh thái, từ những vùng đất khô cằn, các khu rừng mưa nhiệt đới đến các rạn san hô. Sự đa dạng về sinh vật là rất quan trọng đối với bản sắc văn hóa của cả nước. Những thổ dân và những người sông ở eo biển Torres có một nền văn hóa phong phú và đa dạng có mốì liên kết chặt chẽ với môi trường của họ.

Những giá trị về mặt mỹ học của hệ sinh thái và phong cảnh thiên nhiên đã góp phần cho đời sống tình cảm và tinh thần của người dân đã đô thị hóa cao độ. Lợi ích về cả giải trí tích cực lẫn giải trí thụ động trong hệ sinh thái đã được đánh giá cao bởi số lượng người ngày một gia tăng.

Trong cộng đồng còn có một quan điểm cho rằng việc bảo tồn sự phong phú về sinh vật còn có ý nghĩa về mặt đạo đức nữa. Chúng ta chia xẻ trái đất với nhiều dạng sinh vật khác, đù chúng có hay không có ích lợi cho chúng ta. Trái đất thuộc về tương lai cũng như hiện tại; không có một loài duy nhất nào có quyền nhận là của riêng họ.