Nguyên nhân về quy luật thị trường hướng đến sựu biến động của thị trường BĐS tại HCM

0
436

Hệ thống giấy tờ pháp luật

Một trong các nguyên nhân khá rõ hướng đến sự bất ổn của thị trường bất động sản mà chúng ta đều nhận thấy đó là sự ban hành các điều luật khó đi vào thực dụng và đều đặn bị chỉnh sửa, thay đổi. Nguyên nhân của tình hình này là giữa một nhà làm luật và thực dụng thị trường còn có một khoảng cách khá xa. Các doanh nghiệp, các người am hiểu thực dụng thị trường nhất đã không thể tham dự vào quá trình soạn thảo luật của thị trường. Họ duy nhất được góp nhận xét với các gì mà người khác đã soạn sẵn và sự lấy nhận xét cũng duy nhất mang tính hình thức.

Khoảng cách và chức năng trong soạn thảo luật của Hiệp hội Bất động sản là chưa tương xứng. Thực chất Hiệp hội duy nhất là cơ quan trung gian cho các mối quan hệ và đề đạt nguyện vọng. Sự thiếu tôn trọng của cơ quan quản trị Nhà nước đối với Hiệp hội Bất động sản – các người gần với thực dụng nhất – đã khiến cho luật lệ đưa ra luôn khó đi vào cuộc sống và đều đặn phải chỉnh sửa, gây tốn kém, lãng phí của cải xã hội. Ở các nước tiên tiến, luật luôn được người trong cuộc đưa ra và Nhà nước duy nhất giữ chức năng hợp pháp hóa, đảm bảo tôn trọng luật lệ và cân bằng quyền lợi giữa một các bên.

Cơ chế quản lý

Thị trường bất động sản có quá mọi cơ quan quản trị Nhà nước ở các cấp chính quyền tham dự quản lý, can thiệp quá sâu vào thị trường khiến cho thị trường luôn điều khiển rất chậm, rất mọi giấy tờ luật mâu thuẫn, chồng chéo, gây khó khăn cho thị trường. Ở các nước, để giải quyết các chính sách về nhà ở mỗi nhánh chính quyền đều có cơ quan chuyên trách riêng. Quốc hội có Ủy ban chuyên trách vấn đề nhà ở, Chính phủ có Bộ nhà ở.

Các cơ quan này trung tâm soạn thảo ban hành và thực hiện chính sách một cách linh hoạt, nhanh chóng, nhất quán và chuyên nghiệp. Ở nước ta chính sách về nhà ở được phân hóa quá mức, thiếu một cơ quan quản trị hệ thống trung tâm các vấn đề về nhà ở, khu dân cư, chức năng, quyền hạn các cơ quan quản trị chồng chéo, thiếu rõ ràng.

Cơ chế quản trị này hướng đến các cơ quan quản trị tranh dành lợi ích cục bộ, lợi ích về quyền hạn quản trị mà không trung tâm hướng đến phục vụ thị trường, phục vụ công chúng. Đây là lực cản rất lớn để bất động sản phát triển. Có thể khẳng định rào cản lớn nhất hiện nay hạn chế sự phát triển của thị trường bất động sản là cơ chế quản trị bất hợp lý, chồng chéo của các Bộ ngành và các cấp chính quyền. Việc thay đổi cơ chế quản trị cũng là sự thay đổi khó khăn nhất gần như chưa thể vượt qua trong tương lai hiện nay.

❆❆❆ Thông tin chi tiết ❆❆❆
Website tham khảohttps://propzy.vn/
Liên hệ : (028) 73 066 099
Email : vietnam@propzy.com
◙  Pinterest Propzy xem tại đây ⇚⇚⇚ Click Ngay