Lễ hội hàng năm phát triển thành sản phẩm du lịch tiêu biểu

0
925

Lễ hội hàng năm phát triển thành sản phẩm du lịch tiêu biểu

Thành phố Hồ Chí Minh là một kho tàng lễ hội hàng năm như lễ hội trái cây Nam và liên hoan ẩm thực miền nam có thể được phát triển như là sản phẩm du lịch đặc trưng địa phương để thu hút khách du lịch cả trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch của nhân dân Ủy ban Trần Vinh Tuyên đã tuyên bố tại buổi làm việc với Sở Sở Du lịch và các doanh nghiệp có liên quan vào tháng 5.

Làm giàu nội dung của lễ hội cùng với việc tăng cường kết nối với các cơ quan du lịch để quảng bá các hoạt động tổ chức trong lễ hội phải được thanh toán đặc biệt chú ý để thu hút nhiều người nước ngoài, ông đề nghị.

Ông cũng yêu cầu các Sở Du lịch thành phố để tính tổng số du khách nước ngoài đến liên hoan  để đánh giá mức độ hấp dẫn của lễ hội.

Giám đốc bộ phận, thành phố Bùi Tá Hoàng Vũ nói rằng cơ quan của ông sẽ chung tay với các tổ chức và các cơ quan có liên quan để tổ chức văn hóa, ẩm thực, thời trang và công nghệ liên hoan trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, lễ hội các thành phố sẽ được huých nhẹ gần gũi hơn với khách trong nước và quốc tế thông qua các doanh nghiệp du lịch, ông nói thêm rằng Tổng cục đang phấn đấu để đạt được mục tiêu đón 7 triệu khách du lịch vào năm 2017.

TP.Hồ Chí Minh ngành du lịch đã tổ chức vô số các hoạt động nhằm thu hút khách du lịch. Chiếc Áo Dài (áo dài truyền thống) Liên hoan 2017 một mình thu hút hơn 70.000 người và để lại ấn tượng không thể xóa nhòa trên du khách.Lễ hội thành phố sẽ được huých nhẹ gần gũi hơn với khách trong nước và quốc tế thông qua các doanh nghiệp du lịch, ông nói thêm rằng Tổng cục đang phấn đấu để đạt được mục tiêu đón 7 triệu khách du lịch vào năm 2017.