Hà Nội tổ chức tuần di sản quốc gia

0
545

Các di sản văn hóa Tuần Việt Nam 2015 sẽ được tổ chức tại Làng Quốc gia Việt Nam cho Văn hóa Dân tộc và Du lịch thị trấn Đồng Mô của Sơn Tây vào ngoại thành Hà Nội vào ngày 15-23.

Hà Nội tổ chức tuần di sản quốc gia

Sự kiện này,nhằm thể hiện sức mạnh của sự đoàn kết dân tộc và tôn vinh bản sắc văn hóa của 54 dân tộc,sẽ có một số hoạt động,bao gồm triển lãm và biểu diễn nghệ thuật.

Nhiều nhóm dân tộc Thái, Khơ Mú,Tà Ôi,Chàm,Hơ Nông, Hòa và Khmer,sẽ tham gia vào tuần.Nghi lễ truyền thống và lễ hội sẽ được tái diễn tại sự kiện này,trong đó có lễ cầu nguyện cho mưa của người Hơ Mú,Tà Ôi cầu nguyện cho mùa màng bội thu, lễ cưới Sán Chay, và lễ hội tóc của Thái.