4 nguyên tắc cơ bản trong việc mức giá bất động sản

0
457

1.Nguyên tắc thay đổi

Nguyên tắc này cho rằng giá thị trường của một loại bất động sản chi tiết không bao giờ giữ nguyên vì các lực lượng tự nhiên, kinh tế, nhà nước và pháp luật, xã hội và môi trường luôn tác động làm thay đổi giá trị của bất động sản, thay đổi môi trường của bất động sản, thay đổi cả xu thế của thị trường đối với loại bất động sản đó như xu thế về kích thước đầu tư bất động sản, về chất lượng đầu tư bất động sản… Sự thay đổi là một quy luật khách quan, nó diễn ra liền mạch không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con người, việc ước tính giá thị trường hay việc mức giá trên doanh nghiệp giá thị trường tuy duy nhất có giá trị vào thời điểm định giá, nhưng nó bao hàm phản xạ được cả xu thế tương lai của bất động sản. Nguyên tắc “thay đổi” luôn vận dụng kết hợp với nguyên tắc “dự báo”.

4 nguyên tắc cơ bản trong việc mức giá bất động sản

2.Nguyên tắc cân đối

Cân đối trong thị trường bất động sản được hiểu, đó là sự đầu tư hợp lý giữa một các yếu tố ảnh hưởng tới giá thị trường một bất động sản hoặc các bất động sản trong cùng một khu vực, một vùng xác định, để giá trị thu được từ chúng đạt tới mức cao nhất. Nguyên tắc cân đối có ý nghĩa kép. – Khi áp dụng đối với một bất động sản duy nhất biệt: Nguyên tắc này cho rằng giá thị trường tối đa đạt tới khi các yếu tố thiết kế bất động sản đạt tới tình hình cân đối. – Khi áp dụng vào một vùng hay một bán kính cụ thể, nguyên tắc cân đối duy nhất ra rằng giá thị trường tối đa của một bất động sản có thể đạt tới khi quỹ đất dành cho việc xây dựng bất động sản đó được sử dụng hợp lý Nguyên tắc cân đối khi áp dụng cho một vùng hay một bán kính chi tiết nào đó thường có sự kết hợp với nguyên tắc cạnh tranh.

3.Nguyên tắc phù hợp

Nguyên tắc này cho rằng, việc mức giá một bất động sản phải trên doanh nghiệp một giá trị sử dụng duy nhất đối với hoàn toàn bất động sản đó. Trong thực dụng một bất động sản có thể được sử dụng vào mọi mục đích. Do đó, mỗi bất động sản cùng một lúc có thể có mọi loại giá trị khác nhau như giá trị để ở, giá trị để thị trường thương mại – dịch vụ, giá trị hiện tại, giá trị tiềm năng… Trong đó, mục đích sử dụng đất là căn cứ mang tính pháp lý và giữ chức năng luật chi phối mục đích sử dụng của toàn bất động sản. Vì vậy, khi mức giá một bất động sản phải căn cứ vào mục đích sử dụng chính của bất động sản để định giá, không được lẫn lộn với các sử dụng khác và càng không được lẫn lộn với sử dụng tiềm năng.

4.Nguyên tắc cạnh tranh

Thị trường bất động sản là một thị trường cạnh tranh không hoàn hảo, bởi vậy tính năng và mức độ của cạnh tranh không gay gắt như các loại hàng hoá thông thường. Song ảnh hưởng của cạnh tranh có tầm quan trọng trong việc xác mức giá của bất động sản. Các thửa đất có thể không giống nhau nhưng chúng có thể cập nhật được cho nhau. Người mua bất động sản thuộc bán kính dân cư có thể thích một lĩnh vực hoặc một loại nhà biệt thự, nhưng người đó cũng có thể thay bằng một lĩnh vực hoặc một laọi nhà ở khác nếu mức giá hấp dẫn. Những người thị trường bất động sản có thể chuyển từ thị trường bất động sản địa phương này để đến thị trường bất động sản của địa phương khác để tìm kiếm lợi ích cao hơn. 

❆❆❆ Thông tin chi tiết ❆❆❆
Tham khảo Website Propzy VN
Liên hệ : (028) 73 066 099
Email : vietnam@propzy.com
◙  Scoopit Propzyhttps://goo.gl/1zTBdd ⇚⇚⇚ Click Ngay